Programació
AVUI  DIVENDRES
graella 7 dies
00.00 h
TRM
TeRra Música
17.00 h
HOMES TRANSITANT

18.00 h
TRM
TeRra Música
22.00 h
00.00 h
SONS D'UNA TERRA LLUNYANA
Musical
RadioGarden